Technické služby města Mostu a.s. Chlum u Třeboně Rekreační zařízení Technických služeb města Mostu a.s.

Fotogalerie


Cena


Cena na týden 5000 Kč za chatku (pro 4 osoby)

přílatek za psa 105,-- Kč

Provoz


Rekreační zařízení je v provozu od června do září

Povinnosti rekreantů


  • Rekreační poukaz bude uhrazen nejpozději jeden měsíc před zahájením rekreace.
  • Nástup rekreace je vždy v sobotu od 13,00 hodin - 15,00 hodin. Povinností rekreantů je dodržovat toto časové rozmezí.
  • Při příjezdu odevzdá každý rekreant odpovědnému správci rekreační poukaz a zároveň uhradí místní poplatek ( 20 Kč/den/osoba ) vyplývající z vyhlášky obce Chlum u Třeboně.
  • Správce předá rekreantovi uklizenou chatu, inventář dle místního seznamu, povlečení dle počtu lidí uvedených na poukazu, klíče od chaty a od WC (každá chatka má své WC).
  • Ukončení rekreace je vždy v sobotu do 11,00 hodin.
  • Předávající je povinen chatu a přidělené WC řádně uklidit a dle místního seznamu předat správci veškerý inventář včetně povlečení.
  • Pokud chce rekreant pobyt ukončit dříve, musí se o předání domluvit se správcem a v dohodnutém termínu předat chatu správci tak, jak je uvedeno výše (totéž se týká i případného pozdějšího zahájení rekreace).
  • Rekreant je povinen řádně zacházet s inventářem, v případě jeho poškození či ztráty je rekreant povinen na vlastní náklady pořídit nový. Pokud při předání chaty správci nebude místní seznam inventáře souhlasit se skutečným stavem, správce tuto skutečnost nahlásí na TSmM, a. s. a tato záležitost bude řešena po návratu.
  • V novém sociálním zařízení jsou vybudovány dřezy na mytí nádobí. Dále jsou součástí inventáře plastová umyvadla, která slouží k mytí nádobí. Tyto dvě záležitosti jsou naprosto dostačující pro mytí nádobí mimo umýváren. Není tedy dovoleno v žádném případě mýt nádobí v umývárnách.
  • Majitelé psů odpovídají v plném rozsahu za svého psa, tedy za čistotu v areálu a bezpečí ostatních rekreantů. Bude tedy zabezpečeno, aby pes nepobíhal volně po areálu.

Kontakty


Kontaktní osoba na podání informací ohledně zajištění rekreace, volných termínů:

paní Singerová e-mail: singerova@tsmost.cz, tel.: 476 453 212Správce rekreačního zařízení:

Ing. Vojtěch Stanislav, Mobil: 603 885 022

Mapa